Viktig informasjon omkoronavirus

Dette er de nye tiltakene


Partiene er enige om følgende tillegg til regjeringens forslag:

 • Permitterte skal få full lønn (inntil 6G) i 20 dager. Staten tar regningen dag 3–20.
 • De som har inntekt opp mot 3G, skal få inntil 80 prosent av full lønn etter permitteringsperioden. De som har inntekt over 3G og opp til 6G, skal få 62,4 prosent.
 • Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75G.
 • Lav momssats reduseres til 8 prosent.
 • Aktivitetskrav i sosiale ytelser stilles i bero inntil videre.
 • Perioden for arbeidsavklaringspenger forlenges.
 • Lærlinger som mister plassen sin, vil få en inntektssikring på nivå med det de hadde som lærlinger.
 • De som er hjemme med barn og har nådd grensen for omsorgspenger, vil få en dobling av perioden med omsorgsperioden (20 dager totalt per forelder).
 • Selvstendig næringsdrivende vil få kompensert opp mot 80 prosent av snittinntekten de siste tre år (opp mot 6G). Kompensasjonen dekkes fra og med dag 17.
 • Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger og omsorgspenger reduseres til 3 dager.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere vil få sykepenger fra dag 3 og omsorgspenger fra dag 4 av fraværet.

Det er allerede kjent at bedrifter vil få utsatt betalingen av arbeidsgiveravgiften. I tillegg er Stortinget enige om at bedrifter får:

 • utsatt innbetaling av merverdiavgift (forfaller 15. april)
 • utsatt innbetaling av andre termin for forskuddsskatt (forfaller 15. april).

Check what we can do for your business


We offer our clients all kind of traditional accounting services
 
 
 
 
 
 
 

Want to know more?


Contact now

About us


Director of the company is authorised and has 11 years of experience in accounting

Our main priority is client, to make sure that accounting does not consume the presious time, which can be devoted to complete the primary business

home_business2_icon1

Priority

Our main priority is client, to make sure that accounting does not consume the presious time, which can be devoted to complete the primary business.
home_business2_icon2

Effective

To make sure that all accounting processes are organised as efective as possible (less punching and time consuming activities, authomatisation everywhere it is possible).
home_business2_icon3

Flexible

We are flexible and can offer the assistance in accounting when you need it and as much as you need it.